Jump to main content Jump to navigation
Om oss  -  Corporate

Corporate

FPSO
Plant with INPEX logo

INPEX Idemitsu Norge (tidligere Idemitsu Petroleum Norge) er nå en del av INPEX Corporation. Navneendringen er en konsekvens av oppkjøpet INPEX gjorde tidlig i 2022 av aksjemajoriteten i det japanske eierselskapet til Idemitsu Petroleum Norge AS.

INPEX Corporation er Japans største lete- og produksjonsselskap (E & P), og er for tiden involvert i prosjekter på tvers av flere kontinenter.

INPEX Idemitsu Norge, som datterselskap av INPEX, vil følge INPEX-gruppens prinsipper, retningslinjer, erklæringer og policier i tillegg til relevante lover og reguleringer i Norge.

Se en oversikt over INPEX’ corporate policies (kun engelsk).

 

LNG plant Australia

INPEX Ichthys LNG-prosjekt, Australia. Foto: INPEX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjennom å bygge en renere oppstrømsvirksomhet og utvikle løsninger for hydrogen og fornybare energikilder, har INPEX som mål å bli et ledende energiselskap og fortsette å tilby en stabil og effektiv energiforsyning til sine kunder, samtidig som selskapet tar ledelsen på utviklingen av energitransformasjonsteknologi på veien mot et netto nullkarbonsamfunn innen 2050.

INPEX vil gi en stabil tilførsel av diversifisert og ren energi gjennom å gjøre sin olje- og naturgassvirksomhet renere som beskrevet i vår “Long-term Strategy and Medium-term Business Plan (INPEX Vision @ 2022 | INPEX CORPORATION)” lansert i februar 2022. I denne planen legger INPEX frem sin langsiktige strategi mot 2030 og 2050 samt selskapets forretningsplan på mellomlang sikt, som består av spesifikke mål og initiativer som dekker treårsperioden fra 2022 til 2024, og reflekterer endringer i INPEXs miljøledelse.

INPEX anser skiftet mot et netto nullkarbonsamfunn sett i Japan og rundt om i verden som både nye utfordringer og muligheter for å utvide virksomheten sin. Basert på INPEX Vision @ 2022, vil selskapet engasjere seg proaktivt i energistrukturreformer mot realiseringen av et netto nullkarbonsamfunn innen 2050.

 

INPEX Muara Laboh Geothermal Power Plant, Indonesia

INPEX Muara Laboh geotermiske anlegg i Indonesia. Foto: INPEX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For å lære mer om selskapet kan du besøke INPEX Corporation’s hjemmeside.

 

 

 

 

We are sorry, but you are using a version of Internet Explorer that is not supported on this site. The browser is no longer updated by Microsoft and may therefore pose a security risk. We recommend that you use a different browser. Welcome back!

Read more