Jump to main content Jump to navigation
Om oss  -  Styret

Styret

Johan Korsmoe

Styreleder / VP Operations, INPEX Idemitsu Norge

Johan Korsmoe begynte i INPEX Idemitsu (IIN) i 2003. Han har over 30 års variert erfaring innenfor olje- og gassindustrien.

Før han begynte i IIN, jobbet Korsmoe 14 år i en rekke stillinger for det norske oljeselskapet Saga Petroleum, inkludert ett år utleid til Statoil. Arbeidet omfattet tidlig fase feltevaluering, prosjektering, gasstransport, kapitalforvaltning og strategi.

Etter at han begynte i INPEX Idemitsu har Korsmoe hatt flere ledende roller og ble utnevnt til Vice President i 2012.

Korsmoe har en mastergrad i maskinteknikk (siv.ing.) fra Universitetet i Trondheim.

 

Yuki Ikeda

Managing Director, INPEX Idemitsu Norge

Yuki Ikeda begynte i INPEX i 2005. Hun har rundt 15 års erfaring i olje- og gassindustrien og startet i jobben som administrerende direktør for INPEX Idemitsu Norge (IIN) i 2022.

Hennes spesialkompetanse er innenfor finans og bærekraft. Hun har jobbet med finansstrukturering og konsekvensutredning for miljø- og sosial påvirkning i et LNG-utviklingsprosjekt i Indonesia, og fungerte som administrerende direktør for et INPEX globalt finansselskap i Singapore. Før hun kom til IIN var hun Vice President for Sustainability i Corporate Strategy and Planning Division i INPEX Corporation-hovedkvarteret.

Før hun begynte i INPEX, jobbet Ikeda for Industrial Bank of Japan i Tokyo med corporate finance og World Bank Group i Washington DC med prosjektfinansiering.

Yuki Ikeda har en Master of Science in engineering fra Keio University i Japan og en Master of Business Administration fra University of Rochester i USA.

 

 

Koji Ochiai

Deputy Managing Director / Senior VP Technical, INPEX Idemitsu Norge

Koji Ochiai begynte i INPEX i 2004 som seniorgeolog for å lede E&P-prosjekter i Kasakhstan og Storbritannia. Siden den gang har han jobbet som teamleder med å administrere New Ventures Exploration og muligheter for oppkjøp av eiendeler i Norge, Storbritannia, Australia, USA, Sørøst-Asia, Vest-Afrika og Midtøsten.

Før han begynte i INPEX, jobbet Koji Ochiai i ni år for Japan National Oil Corporation (nå kalt JOGMEC) som letegeolog for å evaluere leteprosjekter i Vietnam og Australia, samt leder av et forskningsprosjekt på metanhydrater i Japan.

I løpet av sin karriere jobbet han også i to år for TOTAL E&P UK der han ble utplassert til et leteprosjekt vest for Shetland.

Ochiai er Deputy Managing Director, samt Senior Vice President of Technical, i INPEX Idemitsu Norge (IIN) fra juni 2022, etter fire år som daglig leder for Eurasia Middle East Division og New Ventures & Global Exploration Division ved INPEX hovedkvarter.

Koji Ochiai har en M.Sc. grad i geologi og mineralogi fra Hokkaido University, Japan.

 

 

 

Preben Grevstad

Business Development Manager and Deputy MD, INOR

Preben Grevstad begynte i INPEX i 2015 som leder for forretningsutvikling. Han har mer enn 35 års erfaring med kommersielt og teknisk ansvar innen E&P og finans.

Før han begynte i INPEX jobbet Grevstad 15 år for RS Platou Markets og DnB Markets, begge ledende investeringsbanker i Norge. Han har også lang erfaring fra ulike E&P-selskaper både i tekniske avdelinger og lederstillinger, inkludert reservoarsjef for Snorre-feltet for Saga Petroleum.

Grevstad har en mastergrad i Petroleum Engineering fra University of Tulsa, Oklahoma, USA.

 

 

Hiroyuki Nakashima

General Manager, Commercial Coordination Unit, Europe & Middle East Projects Division, INPEX

Hiroyuki Nakashima begynte i INPEX i 1994. Han har nærmere 30 års erfaring i olje- og gassindustrien.

Mr. Nakashima har erfaring fra ulike prosjekter, inkludert INPEX-opererte prosjekter i Japan, Venezuela, USA og Indonesia. Arbeidet inkluderte kommersiell, forretningsutvikling, finans og bedriftsstrategi. Han har hatt rollen som General Manager for Commercial Coordination Unit, Europe & Middle East Projects Division siden 2021.

 

 

 

Marius Flem Lunde

Principal Reservoir Engineer / ansattrepresentant, INPEX Idemitsu Norge

Marius Flem Lunde begynte i INPEX Idemitsu som reservoaringeniør i 2011 og har 16 års erfaring fra olje- og gassindustrien. I denne perioden har Lunde også sittet seks år i ulike posisjoner i Society of Petroleum Engineers Oslo-styret.

Før han begynte i INPEX Idemitsu jobbet Lunde med optimaliseringsprogramvare i SPT Group / Schlumberger og som konsulent på CCS i Det Norske Veritas.

Lunde har en M.Sc. (Siv.ing) grad i Engineering & IKT / Reservoir Engineering fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og en Associate Degree i informatikk fra Universitetet i Sørøst-Norge.

 

 

We are sorry, but you are using a version of Internet Explorer that is not supported on this site. The browser is no longer updated by Microsoft and may therefore pose a security risk. We recommend that you use a different browser. Welcome back!

Read more