Jump to main content Jump to navigation
Om oss  -  Styret

Styret

Johan Korsmoe

Styreleder / Senior Advisor, INPEX Idemitsu Norge

Johan Korsmoe begynte i INPEX Idemitsu (IIN) i 2003. Han har over 30 års variert erfaring innenfor olje- og gassindustrien.

Før han begynte i IIN, jobbet Korsmoe 14 år i en rekke stillinger for det norske oljeselskapet Saga Petroleum, inkludert ett år utleid til Statoil. Arbeidet omfattet tidlig fase feltevaluering, prosjektering, gasstransport, kapitalforvaltning og strategi.

Etter at han begynte i INPEX Idemitsu har Korsmoe hatt flere ledende roller og ble utnevnt til Vice President i 2012.

Korsmoe har en mastergrad i maskinteknikk (siv.ing.) fra Universitetet i Trondheim.

 

 

Yuki Ikeda

Managing Director, INPEX Idemitsu Norge

Yuki Ikeda begynte i INPEX i 2005. Hun har rundt 15 års erfaring i olje- og gassindustrien og startet i jobben som administrerende direktør for INPEX Idemitsu Norge (IIN) i 2022.

Hennes spesialkompetanse er innenfor finans og bærekraft. Hun har jobbet med finansstrukturering og konsekvensutredning for miljø- og sosial påvirkning i et LNG-utviklingsprosjekt i Indonesia, og fungerte som administrerende direktør for et INPEX globalt finansselskap i Singapore. Før hun kom til IIN var hun Vice President for Sustainability i Corporate Strategy and Planning Division i INPEX Corporation-hovedkvarteret.

Før hun begynte i INPEX, jobbet Ikeda for Industrial Bank of Japan i Tokyo med corporate finance og World Bank Group i Washington DC med prosjektfinansiering.

Yuki Ikeda har en Master of Science in engineering fra Keio University i Japan og en Master of Business Administration fra University of Rochester i USA.

 

 

Koji Ochiai

Deputy Managing Director / Senior VP Technical, INPEX Idemitsu Norge

Koji Ochiai begynte i INPEX i 2004 som seniorgeolog for å lede E&P-prosjekter i Kasakhstan og Storbritannia. Siden den gang har han jobbet som teamleder med å administrere New Ventures Exploration og muligheter for oppkjøp av eiendeler i Norge, Storbritannia, Australia, USA, Sørøst-Asia, Vest-Afrika og Midtøsten.

Før han begynte i INPEX, jobbet Koji Ochiai i ni år for Japan National Oil Corporation (nå kalt JOGMEC) som letegeolog for å evaluere leteprosjekter i Vietnam og Australia, samt leder av et forskningsprosjekt på metanhydrater i Japan.

I løpet av sin karriere jobbet han også i to år for TOTAL E&P UK der han ble utplassert til et leteprosjekt vest for Shetland.

Ochiai er Deputy Managing Director, samt Senior Vice President of Technical, i INPEX Idemitsu Norge (IIN) fra juni 2022, etter fire år som daglig leder for Eurasia Middle East Division og New Ventures & Global Exploration Division ved INPEX hovedkvarter.

Koji Ochiai har en M.Sc. grad i geologi og mineralogi fra Hokkaido University, Japan.

 

 

Ayako Nonoue

Advisor, INPEX Idemitsu Norge

Ayako Nonoue begynte i INPEX i 2007 som reservoar-/produksjonsingeniør og har opparbeidet seg 17 års erfaring fra olje- og gassindustrien.

Nonoue har vært involvert i ulike prosjekter, med særlig fokus på Nord-Amerika. Hennes arbeid har omfattet ingeniørstudier knyttet til ukonvensjonell reservoarutvikling, vurdering av muligheter for nye forretningsoppføringer, samt teknisk og operativ ledelsesstøtte.

I løpet av karrieren har hun vært involvert i et skifergassprosjekt i Canada og var utleid til driftsselskapet Nexen CNOOC Ltd i 2,5 år.

Nonoue har en Master of Engineering-grad fra Waseda University, Japan.

 

 

Takeshi Umezawa

General Manager, Commercial Coordination Unit, Europe & Middle East Projects Division, INPEX

Takeshi Umezawa ble har vært ansatt i INPEX siden 2003. Han har mer enn 20 års erfaring i olje- og gassindustrien.

Umezawa har vært involvert i ulike prosjekter i Nord-og Sør-Amerika, Afrika, Eurasia og Midtøsten. Oppgavene hans har inkludert kommersielle oppgaver, forretningsutvikling, bedriftsstrategi, PR og investorrelasjoner. Han ble utnevnt til general manager for Commercial Coordination Unit, Europe & Middle East Projects Division i 2024.

I løpet av karrieren har han vært involvert i et LNG-prosjekt i Canada og ble i den forbindelse utlånt til driftsselskapet Nexen CNOOC Ltd.

 

 

 

Ann-Helen Aamodt

Principal Explorationist / ansattrepresentant, INPEX Idemitsu Norge

Ann-Helen Aamodt har mer enn 25 års erfaring fra olje og gassindustrien, og har vært ansatt i INPEX Idemitsu Norge siden 2013.

Aamodt har hovedsaklig jobbet med leting, og har vært involvert i flere olje- og gassfunn og utbyggingsprosjekter i nordlige Nordsjø.

Fra før hun begynte i INPEX Idemitsu har Aamodt erfaring fra Dana Petroleum, AGR, PGS, Aker Geo, Statoil og Schlumberger, hvor hun jobbet med leting innenfor de fleste områder på norsk sokkel.

Hun har en M.Sc (sivilingeniør) grad i Petroleumsgeofag og anvendt geofysikk fra Norges Tekniske Høyskole, NTH (nå NTNU) i Trondheim.

 

 

Øivind Frey

Technical Manager / ansattrepresentant, INPEX Idemitsu Norge

Øivind Frey begynte i INPEX Idemitsu (IIN) i 2014. Han har over 25 års erfaring som geofysiker innenfor olje- og gassindustrien.

Før han begynte i Inpex Idemitsu jobbet Frey i 16 år i en rekke stillinger innenfor leting i Norsk Hydro og Statoil. Utover sin erfaring fra norsk sokkel har han jobbet mye med internasjonale prosjekter i blant annet Vest-Afrika, Gulf of Mexico, Sør-øst Asia og Brasil. I løpet av sin karrieren har han også vært utestasjonert 2 år i Rio de Janeiro, Brasil.

Frey har en M.Sc. grad i anvendt geofysikk fra Universitet i Oslo (UiO).

 

 

 

We are sorry, but you are using a version of Internet Explorer that is not supported on this site. The browser is no longer updated by Microsoft and may therefore pose a security risk. We recommend that you use a different browser. Welcome back!

Read more