Jump to main content Jump to navigation
Aktiviteter  -  Nøkkelprosjekter

Nøkkelprosjekter

Illustasjon Hywind Tampen Equinor 2018
Illustration Hywind Tampen, Equinor 2018

Hywind Tampen

Hywind Tampen er verdens første flytende havvindpark med forsyning av fornybar kraft til olje- og gassinstallasjoner til havs.

Vindparken vil bestå av 11 vindturbiner. De 8 MW turbinene vil ha en total kapasitet på 88 MW og dekke rundt 35 prosent av det årlige kraftbehovet til de fem plattformene Snorre A og B, og Gullfaks A, B og C.

Ved å redusere bruken av gasturbiner på feltene vil prosjektet bidra til å redusere CO2-utslipp med mer enn 200 000 tonn pr år, tilsvarende årlige utslipp fra 100 000 privatbiler. Hywind-prosjektet vil bidra til å bringe flytende havvindteknologi et viktig skritt fremover.

 

Snorre Expansion Project (SEP)

Snorre Expansion Project (SEP) representerer betydelige investeringer i Snorre-feltet og består av seks nye havbunnsinstallasjoner knyttet til Snorre A-plattformen.

Prosjektets investeringsbeslutning ble tatt i slutten av 2017 og PUD-godkjenning fant sted i 2018 sammen med levetidsforlengelse for plattformene Snorre A og Snorre B.

En milepæl ble nådd i prosjektet da de første brønnene ble satt i produksjon i desember 2020.

Nåværende prognoser forlenger produksjonen fra Snorre-feltet fram til 2040 og øker feltreservene med 200 millioner fat.

 

Duva

Duva-feltet (tidligere Cara) ble sanksjonert i mars 2019 og godkjent av myndighetene i juni.

Duva-utbyggingen består av en subsea-tilknytning til Gjøa-plattformen, som ligger i området.

Produksjonen kom i gang den 22. august 2021 da gassproduksjonsbrønnen startet opp som første produksjonsbrønn på feltet.

 

 

Fram Echino Sør

Echino S-prospektet ble boret i 2019, og funn ble gjort, faktisk det tredje største funnet på norsk sokkel det året.

Idemitsu har jobbet med modning av Echino S-prospektet i flere år og promotert det for boring til operatøren og lisenspartnerne. Funnet ligger i PL 090-lisensen nær eksisterende Fram- og Troll-infrastruktur. Echino S forventes å bli utbygd med kostnadseffektive havbunnsløsninger mot eksisterende infrastruktur.

 

Dugong

Dugong-funnet var et av de største funnene på norsk sokkel i 2020. Det ligger i PL 882, 158 kilometer vest for Florø.

Lisensen ble tildelt i tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) i 2017, og den første vellykkede leteboringen ble gjennomført sommeren 2020. En avgrensningsbrønn ble boret i første kvartal 2021.

Feltet ligger nær eksisterende infrastruktur og utviklingsløsninger er under vurdering.

 

Wisting

Wisting-funnet ble gjort i 2012 i Hoop-området, en av de mest lovende oljeprovinsene i det nordlige Barentshavet.

Funnet ble gjort i PL 537 i et grunt reservoar. Studier pågår, og partnerne vurderer en flytende produksjonsenhet basert på en sirkulær FPSO som den mest sannsynlige utviklingsløsningen. Lave karbonutslipp fra kraft fra land og lavbemanningsløsninger blir vurdert for å sikre høye HMS-standarder.

 

Wisting illustration. Equinor

Wisting-illustrasjon. Ill: Equinor

 

 

We are sorry, but you are using a version of Internet Explorer that is not supported on this site. The browser is no longer updated by Microsoft and may therefore pose a security risk. We recommend that you use a different browser. Welcome back!

Read more